Fråga Hallå

Du har antingen redan fått ett nytt simkort i samband med ditt köp, eller så kommer du få ett nytt simkort hemskickat med ett nytt eller tillfälligt nummer. Om du vill behålla ditt tidigare nummer kommer det i avtalet du har framgå när nummerflytten kommer att ske. Om din portering av någon anledningen inte har gått igenom, kontakta vänligen din tidigare operatör, eller vår kundtjänst på: 0775-333013 eller kundtjanst@hallamobil.se. 

Du avslutar ditt abonnemang genom att kontakta vår kundtjänst på: 0775-333013 eller kundtjanst@hallamobil.se. 

Kontrollera dina inställningar här och undersök om de stämmer. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta vänligen vår kundtjänst på: 0775-333013 eller kundtjanst@hallamobil.se. 

Kontrollera dina inställningar här och undersök om de stämmer. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta vänligen vår kundtjänst på: 0775-333013 eller kundtjanst@hallamobil.se. 

Du har möjlighet att höja upp ditt abonnemang till ett högre prisplan. Det gör du enklast genom vår kundtjänst på: 0775-333013 eller kundtjanst@hallamobil.se. 

Röstbrevlådan är din personliga telefonsvarare. När du inte kan svara i din telefon eller om den är avstängt, då kopplas uppringaren till din röstbrevlåda. Om uppringaren lämnar ett röstmeddelande får du ett sms om det.

Du når din röstbrevlåda genom att ringa 133. Är du utomlands, ringer du +46 701 905 133 för att komma fram till din röstbrevlåda.

Om du har fler frågor om röstbrevlådan, kontakta vänligen vår kundtjänst på: 0775-333013 eller kundtjanst@hallamobil.se. 

Det gör du enklast genom att kontakta vår kundtjänst på: 0775-333013 eller kundtjanst@hallamobil.se. 

Det beror på om du är en privatperson eller företagare, och med vem du tecknade avtalet. Olika säljkanaler har olika villkor. Kontakta vänligen vår kundtjänst för ytterligare hjälp: 0775-333013 eller kundtjanst@hallamobil.se. 

För privatpersoner gäller det en (1) månads uppsägningstid och för företag är det tre (3) månaders uppsägningstid.

Kontakta gärna din närmaste återförsäljare eller vår kundtjänst på: 0775-333013 eller kundtjanst@hallamobil.se. 

 

Ja, det kan du. Men för att personen som du överlåter ditt avtal till ska godkännas behöver denne gå igenom vår kreditprövning. Du fyller i en överlåtelseblankett och skickar in det till Hallå Mobil. Det tillkommer en kostnad på 250 kronor inklusive moms för varje nummer och debiteras på den tillträdande kunden.

Nej, det är enbart en (1) månads uppsägningstid.

Kontakta vänligen vår kundtjänst på: 0775-333013 eller kundtjanst@hallamobil.se. 

Kontakta vänligen vår kundtjänst på: 0775-333013 eller kundtjanst@hallamobil.se.